onsdag 15. april 2009

Mønsterbygging

MØNSTERELEMENT
RAPPORT
MØNSTER
BORDFLATEMØNSTER
TAKT OG RYTME

Oppgave 1
Finn ut: Hva er et mønsterelement, en rapport, en mønsterbord og et flatemønster?
Hva menes med takt og rytme i mønsterbygging?
Hva er ornament, symbol, piktogram, bumerke, vernesymbol og monogram?

Mønsterelement – form ex. firkant Rapport – gjentakelse av form Mønsterbord – bord/remse av former Flatemønster – fyller hele flata Takt og rytme – Ornament –form, motiv, pynte opp Symbol – tegn som har en betydning Piktogram – bilde, symbol Bumerke – symbol, kjenner igjen Vernesymbol – beskytte Monogram – sammensetning av bokstaver

MØNSTERKOMPOSISJON
Som mønsterelement skal vi bruke bokstaver. Bruk photoshop og velg ut en bokstav. Den skal være utgangpunktet for mønsterbygginga di. Jobb i A4-format.

Sett sammen mønsterelementet til border i svart hvitt og prøv ut:
forskjellig avstand
overlapping
speilvending
positiv og negativ form
Plukk ut 2 border som du syns er bra. Sett farge på dem. Velg 2 av Ittens fargekontraster.
Liggende A4-format. Ta utskrifter.

Lag 2 flatemønster hvor du bruker samme mønsterelement. Velg sammensetting og farger selv. A4 format. Ta utskrifter.

Mønsterelement er mønster som er satt sammen av former.
Rapport er en sammensetning av en form


O-er:Kvalitetskontrast:Flatemønster:


Avstand:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar